Partners

Dit onderzoek kwam tot stand dankzij de inbreng van het werkveld. Wij danken onze stuurgroepleden, partners en de 21 multidisciplinaire ondernemers die hieraan meegewerkt hebben. Wij danken SBB, TWEG en Duurzaam werken om hun kennis over multidisciplinair samenwerken met ons te delen.

Logo Instituut (002)

Duurzaam werken vzw

Authentiek en vanuit de eigen ware natuur in het werk staan. Werkcontexten waar mensen het beste van zichzelf kunnen geven en ontwikkelen. Dit is waar het Instituut voor Duurzaam Werken in gelooft en waarbij zij gaan faciliteren.

​Lut Van Mossevelde van Het Instituut voor Duurzaam Werken vzw werd in 2014 opgestart en is een netwerkorganisatie met een maatschappelijk doel. Samen met partnerorganisaties (een netwerk van experten) beoogt het Instituut het verduurzamen van (Samen)Werken, Personeelsmanagement, Leiderschap en Coaching.

www.sustainableworking.be

Info aanvragen

Stel je vraag