Het onderzoek

Onderzoek naar multidisciplinaire samenwerking

Het idee om met een aantal ondernemers samen te werken kan binnen verschillende contexten ontstaan. Enkele voorbeelden maken dat duidelijk. Om een opdracht te kunnen uitvoeren zijn er aanvullende expertises nodig, waardoor het noodzakelijk is om partners te zoeken die voor een bepaalde opdracht een aanvulling betekenen. Een andere mogelijkheid kan zijn dat partners vanuit een sociale context groeien. Vanuit die sociale relatie ontstaat een gezamenlijk idee, dat ze samen of met andere partners willen realiseren.

Verschillende samenwerkingsvormen
Er zijn verschillende manieren waarop multidisciplinair kan worden samengewerkt:
Gaande van puur freelance tot en met samenwerking waarbij zowel de kosten als baten gedeeld worden onder de partners binnen een complexe juridische structuur.
Belangrijk hierbij is de vraag te stellen welke juridische structuur van samenwerking past bij de specifieke vorm van samenwerking.

De weg naar een succesvolle samenwerking.
Heel wat factoren zullen van bij de start doorslaggevend zijn voor de opbouw van een succesvolle samenwerking. Eén van de belangrijkste pijlers is de ‘gedeelde ambitie’.
Van bij het begin moet het voor alle partijen zinvol zijn om aan het gezamenlijk vooropgestelde doel te werken. Heel dikwijls zien we al van bij de start dat een gezamenlijke visie ontbreekt. Dat vormt al een eerste valkuil, doordat er nauwelijks gecommuniceerd wordt en er onmiddellijk doorstroming is naar een samenwerkingscontract, een financiële verbintenis. Dialoog in deze fase voorkomt nochtans dat er een permanente en uitputtende onderhandeling volgt. Als die ambitie in een gedeelde visie en missie vastgelegd wordt, op een website of in een gezamenlijk geschreven document, krijgt men tevens de duidelijke de gezamenlijke wil of commitment.

Methodologie
Voor dit onderzoek, werkten we samen met verschillende ondernemers uit het werkveld. Aan de hand van 21 diepte interviews konden we het nodige materiaal verzamelen dat ons een inkijk gaf op startende en bestaande ondernemingen. We verzamelden hierbij zowel de pijnpunten met energievreters als succespunten met energiegevers . Na een kwalitatieve analyse met NVIVO en een terugkoppeling met het werkveld, kwamen we tot volgende bevindingen :

De weg naar een succesvolle samenwerking bestaat uit de vier noodzakelijke pijlers .
De afstemming van hard skills en soft skills die we vaak als de energievreters detecteerden.
De combinatie van eigen waarden en normen (personaliseren) en het verwezenlijken van vooropgestelde ambities die de grote energiegevers vormen.

Info aanvragen

Stel je vraag