Aanbevelingen

Visual Mds

De weg naar een succesvolle samenwerking bestaat uit de vier volgende noodzakelijke pijlers .
De afstemming van hard skills en soft skills die we vaak als de energievreters detecteerden.
En de combinatie van eigen waarden en normen te kunnen behouden (personaliseren) en het verwezenlijken van vooropgestelde doelen die de grote energiegevers vormen.

Anticiperen op misaligneren
Misalignering van motivaties kan aanleiding geven tot een conflict en in het slechtste geval tot het uiteenvallen van het partnership.
Door hier specifiek rekening mee te houden en alles vast te leggen in duurzame overeenkomsten, kunnen mogelijke conflicten vermeden worden.

De weg naar een succesvolle samenwerking bestaat uit de vier volgende gegevens die de grote puzzel vormen
Combinatie van hard skills en soft skills die vooral de energievreters vormen goed op elkaar afstemmen
En de combinatie van een eigenheid te kunnen behouden (personaliseren) en dingen te kunnen verwezenlijken die de grote energiegevers vormen

 

 

 

 

Visual Mds Vrouwelijk

Soft Skills

Vertrouwen is de belangrijkste sleutel tot succesvol multidisciplinair samenwerken. Dit vertrouwen houdt alleen stand wanneer er zowel commitment is enerzijds, als werkelijk uitvoeren anderzijds. Voor commitment heeft men heel wat soft skills nodig, maar ook hard skills. Men moet goed kunnen communiceren, maar ook duidelijk de afspraken vastleggen. Van bij het begin zal een goede communicatie dus duidelijk aan de basis liggen van een goede samenwerking. Een dialoog waarbij ieders belangen worden besproken, op zowel algemeen als individueel vlak, is noodzakelijk. Vastleggen van tijdstippen voor intervisies of tussentijds overleg is zeker geen overbodige luxe.

Visual Mds Mannelijk

Hard Skills

Van bij de start duidelijke afspraken maken en die helder op papier zetten is de boodschap. Vragen over taak- en bevoegdheidsverdelingen, financiële aangelegenheden, praktische afspraken, vergadermomenten en intervisies, het nemen van beslissingen, de werk- en privébalans enzovoort moeten duidelijk besproken en vastgelegd worden.

Visual Mds Personaliseer

Personaliseren

Het beoogde doel en de persoonlijke ambitie is van groot belang voor het stand houden van de samenwerking en de blijvende motivatie .

Visual Mds Verwezelijk

Verwezenlijken

Er moet voor iedere speler een meerwaarde zij die hij of zij kan verwezenlijken. Alleen als de ambitie door alle medewerkers gedragen wordt, kan er sprake zijn van een goed fundament.

Info aanvragen

Stel je vraag


Deprecated: rtrim(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/multidis/public_html/wp-includes/formatting.php on line 2795